Nämnden för hemslöjdsfrågor

Till Nämnden för Hemslöjdsfrågor i NUTEK-huset i Stockholm tryckte jag flera längder med Rosor på ylle 2007. Rosenlängder smyckar också Karlstads kommun, Hagfors kommun, Landstinget i Östergötland, Landstinget i Gävleborg och Region Värmlands kontor i Oslo.