Nordiska Museet

Bänkdynor till bildvisningsrum i Nordiska Museets basutställning om folkkonst. Foto Helena Bengtsson